Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Obsługa kadrowo płacowa

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

Usługi dodatkowe